Konut Alıp Satarken Tapu İşlemlerinde Nelere Dikkat Etmek Gerekir

 

Ev alım satımlarda en önemli belge tapu işlemleridir. Konut alacak ya da konut satışı yapacak olan vatandaşların Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nden işlemleri tamamlarken dikkat etmeleri gereken noktalar bulunuyor. Mesela miras olan bir malın, varisin izni olmadan satılması veya satılacak olması sebebiyle mirasta hak sahibi olanlar, tapunun cayılmaması için satışın nasıl gerçekleştiğini araştırıyor.  Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına vatandaşların üzerinde durması gereken bu hususları sizlerle paylaşıyoruz.

Türkiye genelinde her yıl ortalama bir milyondan daha fazla konut el değiştiriyor. Konut alım satımlarında ise zaman zaman alıcı veya satıcı olan vatandaşlar bazı mağduriyetler yaşıyorlar. Bu tür mağduriyetlerin yaşanmaması adına ise bazı hususlar bulunuyor.

TAPU İŞLEMLERİ SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Konut alımı yapacak olan vatandaşlar için alınacak olan gayrimenkulün ekspertizini yaptırmak faydalı olacaktır. Alınacak olan ekspertiz raporu belediye encümeni kararı tapu takyidat belgesi, deprem hasarı gibi noktalarda hem alıcıları hem de satıcıları gayrimenkul hakkında bilgi sahibi edecektir.

Satış aşamasına gelinmesi durumunda ise tarafların öncelikli olarak anlaşmaları ve yazılı anlaşma yapmaları da hem alıcı hem de satıcı açısından koruyucu olacaktır. Yaşanabilecek bir cayma durumunda yazılı belge olması durumunda tarafların haklarını koruyacaktır.

Belediyeden emlak rayiç bedeli alınırken geçmişe dönük emlak borcunun olmaması gerekmektedir. Bunun dışında tapu işlemleri yüksek bedelli, mülkiyet hakkını ihtiva etmekte olup taşınmaz satış vaadi içermektedir. Bu kapsamda sözleşmeler özenle hazırlanmalı ve tüm taraflar tarafından dikkatle her hususla incelenmelidir.

Tapu Müdürlüğüne Önceden Uğrama Avantaj Sağlayabilir

Alım satım işlemleri öncesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne uğrayıp satış işlemlerine ilişkin gerekli evraklara dair bilgi alınabilir.

Satış başvuruları ise DASK, emlak rayiç bedel yazısı ve diğer evraklarla birlikte yapılacak. Ardından ise Tapu Müdürlüğü  başvuruları kabul edecek ardından SMS ile taraflara bilgi verecek. Daha sonraki süreçte alım-satım harcı ve döner sermaye harcı tutarları taraflara iletilecek. Taraflar aralarında hazırladıkları anlaşmalar kapsamında bu harç ödemelerini yapacaklar.

Ödemelerin tamamlanmasının ardından ise yine kurum tarafından ilan edilen tarih ve saatte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce tapu devri tamamlanacak.

Tapu satışı için gerekli evraklar listesi ise şöyle;

 

– Alıcı ve satıcının nüfus cüzdanı ve birer adet fotokopisi,

– Emlak beyan değerini belirten belge,

– Taşınmazın bağlı olduğu belediyeden alınan “Vergi Borcu Yoktur” yazısı,

– Taşınmazın tapusunun aslı ve fotokopisi,

– Konut veya işyerinde zorunlu olan DASK sigortası belgeleri, (Taşınmazın DASK sigortası yoksa alım-satımın yapılamayacağı için öncelikle herhangi bir sigorta acentesinden yaptırması gerekmektedir)

– Alım-satım işlemini emlakçı veya tam yetkili kişi yapacak ise vekâletname Bu belgeleri yanında bulunduran satıcılar alım satım işlemini sorunsuz gerçekleştirebilir. Fakat tüzel kişilerin devir işlemlerinde daha farklı belgeler gereklidir.

 

Şirket ve tüzel kişiler için tapuda gerekli evraklar ise şöyle;

 

– Şirket yetkilisinin imza sirküleri

– Şirketin vergi levhasının aslı ve örneği,

– Son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu sicil gazetesi örneği,

– Taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı yetki belgesi

– Satışı vekil yapacaksa vekâletname,

– Taşınmaza ait ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz